Garantie

Garantiebepalingen

Wettelijke garantie van 2 jaar
Koopt u iets bij een Europese handelaar voor privé gebruik? Dan hebt u recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Dat is bepaald door de Europese wetgeving, Richtlijn 99/44/EG. De termijn van 2 jaar kan verminderd worden tot 1 jaar voor tweedehandsgoederen. Het is enkel uw verkoper die voor deze garantie verantwoordelijk is. Hij mag u dus niet zomaar doorverwijzen naar de fabrikant.

Ontdek hoe u in België/Nederland beschermd bent:

Welke producten zijn gedekt?
Voor welke problemen?
Wie moet het defect bewijzen?
Welke termijnen dienen gerespecteerd te worden?
Welke oplossingen kunt u vragen?
Wat met de kosten?
Hoe zit het met uw aankopen in het buitenland?
Welke producten zijn gedekt?
De wettelijke garantie van 2 jaar is geldig op alle materiële goederen (zoals een auto, tv en smartphone) die u bij een handelaar koopt als particulier (dus niet in het kader van uw professionele activiteiten). 

Opgelet: Winkelt u bij een particulier, bijvoorbeeld via een onlineplatform? Dan zijn de regels anders, de wettelijke garantie van 2 jaar is niet van toepassing en bent u minder beschermd.

Voor welke problemen?
De wettelijke garantie van 2 jaar is van toepassing bij elke conformiteitsgebrek aan uw goed. Dat is volgens artikel 1640 van het Burgerlijk Wetboek zo als:

de eigenschappen van uw aankoop niet gelijk zijn aan die van het toonmodel (bijvoorbeeld: u kocht een blauwe broek, maar kreeg een rode)
de kwaliteit en prestaties niet de verwachtingen inlossen die u had én die de verkoper/fabrikant creëerde (bijvoorbeeld: de stille dampkamp blijkt zeer rumoerig te zijn)
u het product niet kunt gebruiken waarvoor het normaal dient of voor de bijzondere eisen die u stelde én die de verkoper aanvaardde. (bijvoorbeeld: de aangekochte stofzuiger zuigt geen stof)
Installeerde de verkoper uw goed verkeerd? Of deed u dat, door een fout in de montagehandleiding? Ook dan hebt u recht op de wettelijke garantie.

Opgelet: de wettelijke garantie van 2 jaar is niet van toepassing als u het gebrek kende op het moment van aankoop of door u veroorzaakt werd (door verkeerde behandeling, niet respecteren van de instructies ...)

Wie moet het defect bewijzen?
Dit hangt af van het ogenblik waarop het gebrek verschijnt:

tijdens de eerste 6 maanden na aankoop: de verkoper is automatisch verantwoordelijk. Hij moet de wettelijke garantie van 2 jaar toepassen, tenzij hij kan bewijzen dat u het gebrek veroorzaakt heeft.
na de eerste 6 maanden na aankoop: de verkoper kan u vragen om te bewijzen dat het effectief om een fabricagefout gaat. U moet op dat moment beroep doen op een expert, maar dit is duur. Soms loont het helaas niet de moeite.
Welke termijnen dienen gerespecteerd te worden?
U ontdekt het gebrek? Reageer onmiddellijk door contact op te nemen met de verkoper en dit binnen een termijn van 2 maanden.

U bent van plan om naar de rechtbank te stappen? U hebt slechts één jaar vanaf het opduiken van het defect. Deze termijn van 1 jaar kan niet eindigen binnen de periode van 2 jaar.

Welke oplossingen kunt u vragen?
U kunt de verkoper vragen, tenzij dit onmogelijk of buiten proportie is, om het goed
te herstellen of
te vervangen
Opgelet: De periode van 2 jaar start niet opnieuw vanaf het moment van vervanging! De termijn wordt enkel opgeschort tijdens de reparatie of vervanging van het product.